Verzameling van de gegevens

De Nederlandse en Europese wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de (geautomatiseerde) verwerking van persoonsgegevens is van toepassing op de Site.

Arezoo is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op de Site.

 

Lees de voorwaarden Verzameling van uw gegevens.

 

Klachtenregeling Arezoo Permanent make-up

Klachtenregeling voorwaarden

Klachtenregeling Procedure

Arezoo Permanent makeup bevestigt de ontvangst van het klaagschrift schriftelijk binnen 10 werkdagen en handelt de klacht af binnen 4 weken na ontvangst van het klaagschrift.

Arezoo Permanent makeup draagt zorg voor een behoorlijke behandeling van klachten over gedragingen en beslissingen dan wel het nalaten van gedragingen en het niet nemen van beslissingen door Arezoo Permanent makeup alsmede van degenen die onder verantwoordelijkheid van Arezoo Permanent makeup werkzaam zijn of waren.

Indien de klager het niet eens is met de afhandeling van de klacht zal hij dit binnen zes weken schriftelijk aan moeten geven. In dat geval zal de klacht in handen gegeven worden van een in onderling met de klager aan te wijzen onafhankelijke mediator.

De uitslag van de bemiddeling door de mediator is voor alle partijen bindend.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld.

 

Stuur uw  Klachtenformulier via email naar ons toe.